Php bul değiştir Fonksiyonu

Php bul değiştir Fonksiyonu

Php bul değiştir Fonksiyonu

Php str_replace Kullanımı hakkında gerekli bilgi ve Php Bul Değiştir kodu nedir ve kullanımı PHP str_replace tırnak işareti sorunu ve örnekleri yazımızdadır.

Str_replace (), PHP'de yerleşik bir işlevdir ve arama dizgisinin veya arama dizgilerinin dizisinin tüm oluşumlarını, verilen dizideki veya dizideki değiştirme dizgisi veya ikame dizgeleri dizisi ile değiştirmek için kullanılır.

Syntax:

str_replace ( $searchVal, $replaceVal, $subjectVal, $count )

Parametreler : Bu işlev, 3'ü zorunlu ve 1'i isteğe bağlı olmak üzere dört parametreyi kabul eder. Bu parametrelerin tümü aşağıda açıklanmıştır:

 1. $searchVal : Bu parametre hem dize hem de dizi türünde olabilir. Bu parametre, aranacak ve değiştirilecek dizeyi belirtir.
 2. $replaceVal : Bu parametre hem dize hem de dizi türünde olabilir. Bu parametre, $ searchVal dizesini değiştirmek istediğimiz dizeyi belirtir.
 3. $subjectVal : Bu parametre hem dize hem de dizi türünde olabilir. Bu parametre, $ searchVal'ı aramak ve $ replaceVal ile değiştirmek istediğimiz dizge veya dizge dizisini belirtir.
 4. $count : Bu parametre isteğe bağlıdır ve geçirilirse, değeri $ subjectVal dizesinde gerçekleştirilen toplam değiştirme işlemi sayısına ayarlanacaktır.

Eğer $searchVal ve $replaceVal argümanlar diziler, sonra $ searchVal tartışmanın tüm unsurları $ subjectVal dizesinde aranır ve $ replaceVal argüman ilişkin elementlerden değiştirilir vardır. $ ReplaceVal'daki öğe sayısı $ searchVal dizisindeki öğelerden azsa, $ subjectVal bağımsız değişkeninde $ searchVal bağımsız değişkeninin ek öğeleri varsa, bunlar boş bir dizeyle değiştirilecektir. $ SubjectVal parametresi aynı zamanda dize yerine bir diziyse, $ subjectVal'ın tüm öğeleri aranacaktır.

Dönüş Değeri : Bu işlev, değerleri değiştirilen $ subjectVal parametresine göre bir dize veya dizi döndürür.

Input: $subjectVal = "It was nice meeting you. May you shine brightly."
    str_replace('you', 'him', $subjectVal)
Output: It was nice meeting him. May him shine brightly.

Input: $subjectVal = "You eat fruits, vegetables, fiber every day."
    $searchVal = array("fruits", "vegetables", "fiber")
    $replaceVal = array("pizza", "beer", "ice cream")
    str_replace($array1, $array2, $str)
Output: You eat pizza, beer, ice cream every day.

İlk örnekte her olay size değiştirilir ona . İkinci örnekte, her iki argüman da dizi olduğundan, bu nedenle, birinci argümandaki her eleman, yukarıda açıklandığı gibi ikinci argümandan karşılık gelen elemanla değiştirilir.

Aşağıdaki programlar PHP'deki str_replace () işlevini gösterir:

Örnek - 1 :

<?php

  

// Input string

$subjectVal = "It was nice meeting you. May you shine bright.";

  

// using str_replace() function

$resStr = str_replace('you', 'him', $subjectVal);

  

print_r($resStr);

  

?>

Çıktı:

Onunla tanışmak güzeldi. Parlasın.

Örnek - 2 :

<?php

  

// Input string

$str  = "You eat fruits, vegetables, fiber every day.";

  

// Array containing search string 

$searchVal = array("fruits", "vegetables", "fiber");

  

// Array containing replace string from  search string

$replaceVal = array("pizza", "beer", "ice cream");

  

// Function to replace string

$res = str_replace($searchVal, $replaceVal, $str);

  

print_r($res);

?>

Çıktı:

Her gün pizza, bira ve dondurma yiyorsun.

Viagra Fiyatları netflix bedava hesap